วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

การแจ้งชำระเงิน 

ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ e-mail : gohub_2484@hotmail.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ยอดเงิน และ ธนาคารที่โอนเงิน ให้ชัดเจน 
**หากลูกค้าไม่แจ้งยืนยันการชำระเงิน ทางเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าเงินที่โอนมานั้นเป็นของลูกค้าท่านใด และอาจทำให้เกิดการล่าช้านะคะ** 

หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการชำระเงินกลับทางอีเมล์และดำเนินการโดยเร็วที่สุด 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ปทุมธานี ออมทรัพย์ 012-3-45678-9
ปทุมธานี ออมทรัพย์ 012-3-45678-9
ปทุมธานี ออมทรัพย์ 012-3-45678-9