โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
สายด่วน : 086-317-8008

ประเภทศูนย์อาหาร(Food Court/Food Center) 

ชุด Food Court/Food Center  37,000 บาท

อุปกรณ์ที่แฟรนไชส์ที่ผู้รับสิทธิ(Franchisee) สำหรับ Food Court Center จะได้รับ

ลำดับ รูป รายการ
จำนวน
 
1

 
ป้ายโลโก้โกฮับ (สิทธิให้ยืมใช้) 1 ชุด
2

 
เรือไม้จำลองขนาดเล็ก 1 ชุด
3

 
ธงตั้งญี่ปุ่น 1 ชุด
4

 
ตู้ดีสเพลย์ (ตู้กระจก) 1 ใบ
5
หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส (3 ช่อง)  1 ชุด
6

 
เตาแก๊ส+ขาเตาแก็สเหลี่ยม 1 ชุด
7

 
ชุดหัวเร่งแก๊ส 1 ชุด
8

 
ชุดเตาแก๊สหม้อตุ๋นเนื้อเปื่อย 1 ชุด
9

 
หัวแบ่ง 3 ทาง 1 ชุด
10

 
สายแก็ส 4 เมตร
11

 
กระทะหม้อแขกต้มเนื้อเปื่อย 1 ใบ
12

 
ตราชั่งตวง 1 อัน
13

 
ชุดโชว์เนื้อ 1 ชุด
14

 
อุปกรณ์ตวงสัดส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยว 1 อัน
15

 
เสื้อกันเปื้อนโกฮับ 3 ตัว
16

 
หมวกโกฮับ 3 ใบ
17

 
กรวยใส่ห่อ 1 อัน 
18

 
ถาดอลูมิเนียม 1 อัน
19

 
ถังใส่ผักพลาสติก 2 ใบ
20

 
มีดหั่น 1 ชุด
21

 
เขียงกลม 1 ชุด
22

 
ตะกร้อลวกเส้น(ทองเหลือง) 1 ชุด
23

ตะกร้อลวกเนื้อ 1 อัน
24

 
กระบวยตักน้ำซุป 1 อัน

*หมายเหตุ : ราคาแฟรนไชส์รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์)

สาขาต่างๆของเรา