โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
สายด่วน : 086-317-8008

ประเภทเคาน์เตอร์(Counter)


 

ชุดคีออสรถเข็น ราคา 51,900 บาท

อุปกรณ์ที่แฟรนไชส์ซีผู้รับสิทธิ(Franchisee) สำหรับ เคาเตอร์ จะได้รับ


 ลำดับ 
 
รูป รายการ จำนวน

1
 
  เคาน์เตอร์ 2 เมตร  1 ชุด
2 ป้ายโลโก้โกฮับ (สิทธิให้ยืมใช้) 1 ชุด
3

 
ตู้ดีสเพลย์ (ตู้กระจก) 1 ใบ
4

 
หม้อก๋วยเตี๋ยวสแตนเลส (3 ช่อง) 1 ชุด
5

 
เตาแก๊ส+ขาเตาแก็สเหลี่ยม 1 ชุด
6

 
ชุดหัวเร่งแก๊ส 1 ชุด
7

 
ชุดเตาแก๊สหม้อตุ๋นเนื้อเปื่อย 1 ชุด
8

 
หัวแบ่ง 3 ทาง 1 ชุด
9

 
สายแก็ส 4 เมตร
10

 
กระทะหม้อแขกต้มเนื้อเปื่อย 1 ใบ
11

 
โต๊ะพลาสติก 3 ตัว
12

 
เก้าอี้พลาสติก 12 ตัว
13

 
ชามก๋วยเตี๋ยว 4 โหล
14

 
ช้อนสแตนเลส 3 โหล
15

 
ตะเกียบไม้ 3 โหล
16

 
กล่องใส่ตะเกียบ 3 อัน
17

 
แก้วน้ำ 1 โหล
18

 
ตราชั่งตวง 1 อัน
19

 
เหยือกน้ำกิน 3 ใบ
20

 
ชุดใส่เครื่องปรุงพวงพริก 3 ชุด
21

 
ชุดโชว์เนื้อ 1 ชุด
22

 
อุปกรณ์ตวงสัดส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยว 1อัน
23

 
เสื้อกันเปื้อนโกฮับ 3 ตัว
24

 
หมวกโกฮับ 3 ใบ
25

 
ตะกร้อลวกเส้น(ทองเหลือง) 1 อัน
26

 
ตะกร้อลวกเนื้อ 1 อัน
27

 
กระบวยตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว  1 อัน

*หมายเหตุ : ราคาแฟรนไชส์รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์)

สาขาต่างๆของเรา