โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม โกฮับ ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เจ้าเก่า โปรดระวังของปลอม
สายด่วน : 086-317-8008

ประวัติความเป็นมา

         
          หากนึกถึงต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือที่

มีชื่อเสียงย่านรังสิตผู้คนส่วนมากต้องยกให้

ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ รังสิตเจ้าเก่า เราเป็นผู้ดำเนิน

กิจการก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตมาอย่างยาวนาน

เป็นระยะเวลามาก 60 กว่าปีและมีชื่อเสียงแพร่หลาย

จากรุ่นสู่รุ่น สูตรต้นตำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ รังสิต

อย่างแท้จริง และดั้งเดิม  


          ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินธุรกิจการขาย

แฟรนไชส์ได้พียงผู้เดียว ณ บัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอด

ความสำเร็จและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจเป็น

เจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือ "โกฮับรังสิตเจ้าเก่า" ให้ก้าวไป

สู่ความสำเร็จอย่างพร้อมๆ กัน
     
           โดยพื้นที่สมัยก่อนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ นั้นเป็นพื้นที่ให้

เช่าทำสวนไร่มันสำปะหลังและไร่แตงโมในด้านหลังส่วนด้าน

หน้าเช่าเปิดเพิงริมถนนขายก๋วยเตี๋ยวเรือ  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวใน

ปัจจุบันคือห้างเซียร์รังสิตนั่นเองจนกระทั่งได้ขยายกิจการ

 

           กิจการก๋วยเตี๋ยวของเราเริ่มตั้งแต่ ปี พศ. 2484 จนถึง

ปัจจุบันเป็นกิจการก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแท้ดั่งเดิมที่ถ่ายทอดจาก

รุ่นสู่รุ่น จากการพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวในคลองรังสิตจนกระทั่ง

ย้ายขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวบนบกในปี พศ. 2512


โดยปัจจุบันนางสำเนียง  อำไพจิตต์ ดำเนินกิจการ

ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ โดยใช้ชื่อเครื่องหมายบริการคำ

ว่า “โกฮับ” ดังนี้


เพิงริมถนน (ปัจจุบันคือห้างเซียร์รังสิต) ปทุมธานี

    ประมาณปี พศ. 2512 – 2528    

    ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือหลานโกฮับบริการและหลานโกฮับเจ้าเก่า

ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า, ห้างนิวเวอร์ บางลำพู กทม

   ประมาณปี พ.ศ. 2528 – 2540

   ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

ห้าแยกปากเกร็ด  นนทบุรี  

   ประมาณปี พ.ศ. 2532 – 2542

   ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

ตลาดพูนทรัพย์  ปทุมธานี  
 
    ประมาณปี พ.ศ. 2542 – 2550

    ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่า

           ขณะนั้นที่ขายอยู่ที่ตลาดพูนทรัพย์ได้ทำการขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายบริการ “โกฮับรังสิตเจ้าเก่า” สำหรับ

บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม”  และได้รับ

การจดทะเบียน ณ วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ออกให้  ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549

 
 

          ปากทางเข้าเมืองเอก  ปทุมธานี  

ประมาณปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิต

เจ้า ขณะนั้นที่ขายอยู่ที่ปาก ทางเข้าเมืองเอกได้ทำการขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายบริการ “โกฮับรังสิตเจ้าเก่า” สำหรับ

บริการ  “จัดการธุรกิจแฟรนไชส์” และได้รับการจดทะเบียน

ณ วันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ออกให้  ณ

วันที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 2552          ปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัท โกฮับ จำกัด เพื่อรองรับในการ

ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งอยู่ที่ 300/207 ซ.พหลโยธิน 87

หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัส

ไปรษณีย์ 12130 โทร 02-536-4059 


ผลิตภัณฑ์
 

 


ประกาศนียบัตร